Foto från projektet Läget?

Resurscentrum Konst

Webbsidan Resurscentrum Konst uppdateras inte längre. All tidigare publicerad information finns fortfarande kvar under respektive rubrik, men för aktuell information från konstkonsulenten hänvisar vi till Konst Västernorrland.

Konst Västernorrland

Nyheter från Konst Västernorrland och Regional utveckling

Foto från projektet Läget? av Kerstin Lindström och Janne Björkman